Når pædagoger får børn

NaarPaedFaarBoern200x233
Pris: kr.
Download: Når pædagoger får børn (pdf)

Resumé

Om barselsregler for pædagoger og klubfolk. Om regler før og efter fødsel, orlovens varighed, fædreorlov, adoption, omsorgsdage, oplysningsfrister og forældreorlov. Også om ferie, orlov samt om arbejdsløses rettigheder.

Vi udgiver denne pjece som et bidrag til at overskue den første tid med barnet.

  • Hvad rummer love og aftaler for den enkelte pædagog?
  • Hvordan får man tiden og pengene til at slå til?
  • Hvad er den bedste barselsorlov for dig og din familie?

Læs mere om barsel, adoption, børns sygdom mv.