Udgivelser om pædagogik


Her kan du gratis downloade BUPL's publikation 'At inkludere det særlige'.

Pjecen "At ruste børn til at møde verdenen" handler om, hvordan hvordan pædagoger arbejder med børn i vuggestuen. Kan downloades gratis.

Pjece om Bud på pædagogers arbejde

BUPL's Pædagogiske Profil

Fremtidens folkeskole skal være udvidede fysiske og sociale rum, som er inkluderende, motiverende, legende, inspirerende, lærerige og sjove. Sådan skal det gerne opleves af både børn, pædagoger, lærere, ledere og forældre.

Rapporten "Børns kompetencer" er udarbejdet af består i i 5 forskeres bidrag til en diskussion af begrebet kompetence.

Rapporten hander om børns oplevelser af en forlænget skoledag. Rapporten kan downloades gratis.

Daginstitutioner og social arv - udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen, som BUPL står bag, kan downloades gratis.

Om lærere og pædagogers samarbejde i skolen.

Inspiration fra pædagog til pædagog om det pædagogiske arbejde i vuggestuen.

Guide til tillidsrepræsentanter, ledere og andre pædagogfagligt interesserede.

Her får du et overblik over de punkter i folkeskolereformen, der har størst betydning for pædagogernes arbejde. Vi håber at kunne hjælpe med at implementere skolereformen.

En diskussion af pædagogers forståelse af dansk daginstitutionspraksis.

Skolen og fritidsinstitutionerne skal bidrage til at mindske betydningen af social baggrund, og de skal udfordre alle børn og unge. Det skal ske gennem en varieret skoledag, hvor arbejdet med bevægelse, trivsel, motivation, læringsparathed, sociale kompetencer og alsidig udvikling går hånd i hånd med den faglige undervisning. Pædagoger og lærere kan løfte den opgave i fællesskab.

Hvorfor børn udvikler sig som de gør

"Inkluderingshåndbogen - Udvikling af leg, læring og deltagelse i dagtilbud", der er udgivet af BUPL, er tænkt som et hjælpemiddel til personalet i dagtilbud for børn i 0-6 års alderen, som vil arbejde på at skabe et mere inkluderende miljø.

Erfaringer og inspiration fra et forskningsprojekt.

Denne pjece beskriver resultaterne af et projekt, der har udforsket dilemmaer i pædagogarbejdet og institutionslivet, når pædagoger forsøger at tilgodese både fællesskabet og den enkelte.

I antologien "Liv og læring - i pædagogiske kontekster", der er udgivet af BUPL, giver en række danske og udenlandske hver deres bud på børns læring.

Udgivelse fra BUPL, der trækker hovedelementerne i den nordiske/danske dagtilbudstradition op. I pjecens artikler diskuteres det bl.a., om det er muligt at lave en fornyelse af skolen og dagtilbuddene på denne måde. Hvad taler for, og hvad taler imod?

Rapporten "Om iagttagelse som metode", er udgivet af BUPL. Den kan downloades gratis.

Folderen "Overgangen fra børnehave til skole" er udgivet af BUPL. Den handler om samarbejdet mellem børnehave og skole samt lærere og pædagoger i forbindelse med børns skolestart. Folderen kan downloades gratis.

I BUPL's antologi "Pædagogens kompetencer" sættes der fokus på barndommen, pædagogen i det hypermoderne samfund, daginstitutionerne i uddannelsessamfundet, børns identitetsdannelse, risikobørn og meget andet.

Her kan du læse om pædagogers særlige kompetencer i forhold til at arbejde med ældre.

Folkeskolereform: BUPL sætter med denne pjece fokus på, hvilken betydning det har for børnene, at pædagoger er en del af skolen.

Inspiration til kommuner og skoler i forhold til det fortsatte arbejde med at udvikle pædagogens rolle og opgaver i skolen.

Ny forskning, både national og international, peger entydigt på, at institutioner for de mindste børn af høj kvalitet gør en mærkbar positiv forskel for alle børn, og især de socialt udsatte. Det er en viden, som forpligter, og som vi må tage alvorligt.

I denne pjece kan du blandt andet læse om, hvordan pædagogers arbejde med børns relationer kan ses som en særlig "social-didaktik", og hvilke muligheder pædagoger rent praktisk har for at gribe ind i børns relationer og venskaber.

Ældre er ikke bare ældre. Vores ældre borgere har en historie, en identitet og et perspektiv på deres liv. Sundhed, omsorg og pleje er helt nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til at skabe et godt og værdigt ældreliv.

En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner.

BUPL's bog "Pædagogiske forbindelser - kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsordning" henvender sig til pædagoger, studerende, lærere, konsulenter og andre, der engageret i børns overgang mellem forskellige institutionsformer.

Folderen "Pædagogiske læreplaner - Ved du hvorfor?" er udgivet af BUPL, FOA og KL. I ultra kort form sættes fokus på seks temaer i pædagogiske læreplaner. Folderen kan downloades gratis.

Engelsk oversættelse BUPL's pjece "Bud på pædagogers arbejde". Pjecen kan downloades gratis.

Antologien "Viden og vilje i pædagogers arbejde" er udgivet af BUPL og sætter fokus det arbejde og de arbejdsopgaver, pædagoger udfører i pædagogiske institutioner.
| Senest opdateret 04-12-2013 |