Pædagoger i skolen - eksempler fra praksis

Paed_i_skolen_eks_fra_praks
Pris: 0 kr.
Her kan du gratis downloade publikationen 'Pædagoger i skolen - Eksempler fra praksis'

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte BUPL og KL, at se på, hvordan pædagogernes faglighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle børns læring og trivsel samt hvilke faktorer, der kan fremme, at det lykkes.

Det blev besluttet at indhente og videreformidle gode eksempler på inddragelse af pædagogerne i elevernes læringsmiljøer.

På udvalgte skoler er der blevet foretaget casebesøg , som alle har bidraget med deres fortælling om, hvordan de har fået tydeliggjort pædagogens kompetencer og arbejde i skolen og bragt dem aktivt i spil i skolens hverdag.

Se også videoer om pædagoger i skolen:

Alle kompetencer i spil
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne og lærerne på Skolen ved Bülowsvej arbejder med at få deres kompetencer i spil.

Ledelse der bygger bro
I denne video kan du se, hvordan skoleledelsen har organiseret sig tværfagligt.

Trivsel og læring - to sider af samme sag
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne på Østre Skole i Middelfart arbejder med at minimere antallet af konflikter.