Pædagoger i skolen - derfor!

Paed_i_skolen200w
Pris: 0 kr.
Paed i skolen_okt13_web

Børn, der trives, er klar til at lære. Derfor er det godt, at mange børn allerede i dag møder pædagoger både i undervisningen og i SFO’en og klubben.

Pædagogerne er garanter for, at der er fokus på børnenes trivsel, dannelse og livsduelighed som en del af deres skolegang, og erfaringerne med at inddrage pædagogerne i skolen er positive. Pædagogernes faglighed har vist sig at være et godt supplement til lærerfagligheden. Ikke kun som ”ekstra hænder i klassen”, men i kraft af de særlige kompetencer, pædagoger tilegner sig gennem deres uddannelse. Børnene profiterer, når pædagogernes faglighed udnyttes i folkeskolen i et samarbejde med lærerne.

Vi ønsker med denne pjece at sætte fokus på, hvilken betydning det har for børnene, at pædagoger er en del af skolen. Der er masser af gode erfaringer at bygge videre på fra de steder i landet, hvor pædagoger og lærere allerede indgår i et tæt, ligeværdigt og gensidigt respekterende samarbejde om de børn, de har et fælles ansvar for.BUPL Fyn har lavet en tillægsfolder til *pædagoger i skolen - derfor!'
Hent pjecen 'Pædagoger på skoler for børn med særlige behov og i specialklasser'

Se også videoer om pædagoger i skolen:

Alle kompetencer i spil
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne og lærerne på Skolen ved Bülowsvej arbejder med at få deres kompetencer i spil.

Trivsel og læring - to sider af samme sag
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne på Østre Skole i Middelfart arbejder med at minimere antallet af konflikter.