BUPL's vision for fremtidens skole

BUPLs_Vision_For_Fremtidens
Pris: 0 kr.
Her kan du gratis hente BUPL's vision for fremtidens skole i pdf-version (822KB)

Fremtidens folkeskole

Fremtidens folkeskole skal være udvidede fysiske og sociale rum, som er inkluderende, motiverende, legende, inspirerende, lærerige og sjove. Sådan skal det gerne opleves af både børn, pædagoger, lærere, ledere og forældre. Det vil gavne trivslen og læringen og derved også den enkeltes mulighed for at få et godt liv. Og sidegevinsten er selvfølgelig, at også samfundsøkonomien generelt vil styrkes.

Rundt omkring på landets folkeskoler samarbejder pædagoger og lærere i stadig stigende grad. Samarbejdet har forskellig form, struktur og baggrund, men fælles er, at pædagoger og lærere sammen skaber nye læringsrum for børnene ved at respektere og bruge hinandens fagligheder. Pædagogerne er med til at skabe trivsel, kreativitet og læring hos børnene både i og uden for klasselokalet.

Trivsel er en afgørende forudsætning for læring – og omvendt. Det ved både pædagoger og lærere. Og det ved de mange kommuner, der starter frugtbare, nytænkende og langsigtede projekter med barnets trivsel og læring som klare mål.

Opgaven for ’Folkets skole’ er børnenes nutid og landets fremtid, og det er indlysende, at den danske folkeskole derfor skal forbedres ved at diskutere og udvikle skolen løbende. BUPL mener, at et af midlerne er, at politikerne prioriterer pædagogers rolle i folkeskolen og fastholder og udvider rammerne for det gode pædagog-lærer-samarbejde.

I BUPL glæder vi os derfor til at indgå konstruktivt i debatten om fremtidens folkeskole.