Udgivelser om løn og ansættelsesforhold


Løn og ansættelsesvilkår for pædagoger. Læs om overenskomsten 2013 - 2015 i pjecen, Hvad siger overenskomsten?

En vejledning til den enkelte pædagogiske leder om, hvad lederoverenskomsten indeholder.

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagoger i særlige stillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagoger ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

Har du nedsat arbejdsevne og er på vej til et fleksjob, kan du hente viden om reglerne for at få fleksjob, aflønning i fleksjob m.v. i BUPL's fleksjobpjece.
| Senest opdateret 04-12-2013 |