Udgivelser om ledelse


BUPL's LederAPV er et redskab til pædagogfaglige ledere, der ønsker at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø. Pjecen kan hentes gratis som pdf-fil.

I pjecen "BUPL's bud på god ledelse" beskrives seks værdier, som BUPL mener, at ledelse af pædagogiske institutioner skal have som sit fodfæste. Pjecen kan hentes gratis som pdf-fil.

BUPL's ledelseskompas ser ledelse som relationer og tager udgangspunkt i begrebet pædagogfaglig ledelse. At lede pædagogiske institutioner kræver specifik faglig indsigt i de logikker og grundforståelser, der kendetegner det pædagogiske arbejde med børn og unge.

Det er vigtigt at man som pædagogfaglig leder kender vilkårene og opgaverne i sit job - det gælder ikke mindst, når man søger en ny stilling. I notatet "Kend dit lederjob - en spørgeguide" giver BUPL vejledning til processen. Notatet kan hentes gratis som pdf-fil.

En undersøgelse, foretaget af BUPL fra november 2010, af ledere af pædagogfaglige ledere i pædagogiske institutioner. Undersøgelsen konkluderer, at ledere af pædagogfaglige ledere har stor pædagogisk erfaring og at de har et højt trivselsniveau. Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af lederne har et lederuddannelsesefterslæb.

BUPL's pjece om "Ledelsesret og medindflydelse" sætter blandt andet fokus på lederes beføjelser, herunder ansættelseskompetence, afskedigelseskompetence og retten til at give direktiver for arbejdets udførelse. Pjecen kan hentes gratis som pdf-fil.

Pjece om størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel.

Læs her om Lederkvalifikationer og ledelsesværktøjer - 18 faglige krav til den pædagogiske leder

BUPL's bog om Pædagogfaglig ledelse

Undersøgelsen er et strategisk forskningsprojekt og fokuserer på børnehusledere. Det vil sige ledere i det enkelte børnehus, som også deltager i det pædagogiske arbejde som et led i normeringen.

Om pædagogfaglige lederes vigtige og centrale rolle i den nye folkeskole.

Undersøgelsen er et strategisk forskningsprojekt og fokuserer på tre områder: Betydningen af den pædagogfaglige ledelse i folkeskolen. Betydningen af pædagogfaglig ledelse i relation til resten af skolens ledelsesteam. Hvilken pædagogfaglig ledelse pædagoger og andre medarbejdere i SFO'en forventer og ønsker.

SFO-ledelse - en undersøgelse fra 2009

Syv gode grunde til at være medlem af BUPL som leder.
| Senest opdateret 04-12-2013 |