Udgivelser om etik


Denne pjece er en del af BUPL's debat om et etisk grundlag for pædagoger. I pjecen giver Jørgen Husted, lektor ved institut for filosofi og idéhistorie, Århus Universitet, sit bud ind i debatten om professionsetik for pædagoger.

Bogen "Den enkelte og det fælles - om etik, omsorg og forebyggelse" er et arbejdsredskab for pædagoger, studerende og andre. Bogen er udgivet af BUPL.

Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde. BUPL’s Etiske Råd har udarbejdet denne samling af cases til drøftelse af etiske spørgsmål i arbejdet med børn og unge.

Et oplæg til diskussion af etisk praksis.

High on love - professionsetik for en menneskekærlig profession

Denne bog indeholder 15 kapitler, der på forskellig vis afdækker de etiske aspekter og udfordringer i pædagogisk arbejde. Og spørgsmålene er mange.

Med denne antologi giver Etisk Råd i BUPL et teoretisk og praksisorienteret grundlag for dialoger og refleksioner blandt pædagoger, ledere, studerende og andre, der interesserer sig for etiske aspekter af det pædagogiske arbejde.
| Senest opdateret 11-02-2014 |