Arbejdsmiljø


APV-mappen er tænkt som et arbejdsredskab i vuggestuer, børnehaver, 0-6 års institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber. Hæfterne retter sig mod daginstitutionernes ansatte, sikkerhedsgrupper og tillidsrepræsentanter som en hjælp til de enkelte faser i en arbejdspladsvurdering.

Pjece om opgaver og arbejdsvilkår for arbejdsmiljøgrupper i institutioner.

Pjece om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i private daginstitutioner. Pjecen har fokus på bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver i arbejdsmiljøarbejdet.

Pjece med forslag til, hvordan forandringsprocesser gribes an.

Guiden kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og undervisere om, hvordan der lokalt kan indrettes arbejdspladser til undervisere og skabes et godt fysisk arbejdsmiljø.

En vejledning, der gennemgår handlemuligheder og redskaber til at understøtte forebyggelsesarbejdet, hvis der er ansatte, der oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø grundet forandringerne.
| Senest opdateret 04-12-2013 |