Småbørnspædagogisk værksted

Erfaringer og inspiration til det pædagogiske arbejde i vuggestuen.

SmaaboernspaedagogiskVaerksPædagoger på 0-2-årsområdet arbejder for at sikre alle børns trivsel, læring og udvikling.

I de tre første leveår lægges grundstenen til et liv, hvor børnene trives både mentalt, fysisk og socialt, hvor de udvikler sig og hvor de kan og har lyst til at lære. Høj pædagogisk kvalitet i de første leveår er altså med til at sikre gode livsmuligheder for alle børn – til gavn for både den enkelte og samfundet.

Alligevel betragtes vuggestuen stadig ofte som et sted, hvor børnene blot skal passes – et sted med nærvær, omsorg og tryghed, hvor børnene har det rart.

Men vuggestuen er – og skal være – mere end det. Derfor er det fortsatte arbejde med at udvikle den faglige indsats i det pædagogiske arbejde i vuggestuerne vigtigt.

Med denne publikation rettet mod pædagoger og ledere i landets daginstitutioner ønsker BUPL og KL at sætte fokus på, hvad pædagoger i vuggestuerne helt konkret gør, når de arbejder med de mindste børns trivsel, læring og udvikling. Målet er ikke at definere et statisk professionsideal på 0-2-årsområdet, men at dele erfaringer med og inspiration til at udvikle den pædagogiske praksis.

Publikationen er baseret på pædagogers viden om og erfaringer med, hvad der skaber trivsel, læring og udvikling i hverdagshandlinger. Med andre ord: Inspiration fra pædagog til pædagog.

| Senest opdateret 16-12-2015 |