Guide: 10 råd til arbejdet med udsatte børn og unge

Vi har samlet 10 råd til, hvordan man kan arbejde med udsatte børn og unge i en pædagogisk praksis. Rådene baserer sig på lektor i psykologi Kirsten Elisa Petersens forskning.

1. Skab kontakt
Udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og forstået. Vær lydhør og empatisk over for det enkelte barns behov, udviklingsniveau og selvstændighedsudvikling.

2. Tilbyd basal omsorg
Morgenmad, middagslur eller lusekæmning. Hav ikke dårlig samvittighed over, at konkrete omsorgsopgaver ofte tager tiden fra det mere almenpædagogiske arbejde. Børnenes akutte behov må gå forud for pædagogiske læreplaner.

3. Vær anerkendende
I de daginstitutioner, der har mange udsatte børn, bruger det pædagogiske personale typisk meget mere tid på konflikthåndtering og udvikling af sociale kompetencer, fordi der er flere børn, der enten reagerer udad eller trækker sig fra kontakt. Her er det vigtigt, at det pædagogiske personale støttes i at arbejde bevidst med anerkendende relationer og indlevende kommunikation.

4. Hjælp børnene ind i fællesskabet
Det er vigtigt, at vi formår at inkludere de udsatte børn, der har svært ved at få venner eller passe ind i gruppen. Øv dig i at få øje på, hvordan de udsatte børn kan være med i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder, og tilrettelæg aktiviteter, der henvender sig til alle børn.

5. Sæt ord på
Børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog – uanset modersmål. Det betyder, at vi skal respektere, at nogle børn har et andet sprog end dansk, men at vi samtidig skal støtte dem i at udvikle deres danskkompetencer. I den pædagogiske praksis gøres det helt enkelt igennem kontakt med børnene. Hjælp børnene med at sætte egne ord på både oplevelser og følelser.

6. Vær åben
Vi er ikke længere så homogen en befolkning som for 40 år siden. Det er vigtigt, at alt arbejde med udsatte børn og unge tager udgangspunkt i en åben tilgang til kulturelle forskelle. Udvis respekt for kulturelle normer og kulturfællesskaber, og spørg ind til det, du ikke forstår. Husk, at der findes mange måder at være forælder på.

7. Inddrag forældrene
Forældrene er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et ligeværdigt partnerskab. Inddrag forældrene så meget som muligt, så I kan lade jer inspirere af hinandens tilgang til børnene.

8. Skab sammenhæng gennem samarbejde
Udsatte børn og unge er ekstra sårbare omkring overgangen fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til skole. Hjælp med at skabe sammenhæng gennem samarbejde, også når der ikke eksisterer formelle procedurer for samarbejde. Tag udgangspunkt i børnenes eller deres forældres egne ønsker, og spørg, hvad I kan gøre for at gøre overgangen tryg. Bevar kontakten, hvis barnet eller forældrene ønsker det.

9. Vær fagprofessionel
I arbejdet med udsatte børn og unge opstår der ofte situationer, der kræver ekstra refleksion over den pædagogiske praksis. Kræv, at hverdagen indeholder rum til faglig udvikling, dialog og refleksion over metode.

10. Bed om efteruddannelse
Bed om supervision, kurser eller en temadag, hvis I ofte havner i situationer, der er svære at håndtere. Pædagogisk personale, der arbejder med udsatte børn og unge, bruger typisk lige så meget tid på socialfagligt arbejde som almenpædagogisk arbejde, så der vil ofte være brug for opkvalificering.

| Senest opdateret 17-11-2015 |