Børnemiljø

En børnemiljøvurdering er i princippet en arbejdspladsvurdering - med fokus på børn.

Børnemiljøvurderingerne er et led i en ønsket styrkelse af det pædagogiske arbejde, men i denne sammenhæng set sammen med det fysiske og æstetiske miljø.

Alle dagtilbud skal derfor udarbejde en børnemiljøvurdering, som kortlægger tilbuddets børnemiljø.

Vurderingen skal indeholde:

  • en beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder 
  • en handlingsplan.

Børnemiljøvurderinger
Vejledning til institutioner (ledere, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, kommuner, pædagogiske konsulenter, forvaltningspersonale, forældrebestyrelser mv.) om børnemiljøvurderinger.
Læs om baggrund, formål, indhold, krav, økonomi, ansvar, anbefalinger mv.


Lovstof om børnemiljø
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Uddrag af Dagtilbudsloven om børnemiljø og børnemiljøvurderinger

Læs mere om børnemiljø
Rapporten "Indemiljø i børneperspektiv" (2012)  fortæller hvordan det ser ud med indemiljøet i børnehaverne. Men den giver også ideer og inspiration til det daglige pædagogiske arbejde.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Hjemmeside fra UdviklingsForum - www. boernemiljoevurdering.dk

| Senest opdateret 26-11-2013 |