Børns og unges sprog

Alle 3-årige skal have tilbudt en sprogscreening. Dermed er børns sproglig udvikling sat på institutionernes dagsorden.

Børn&Unge tema

Sproget er nøglen

Tidlig sprogindsats hjælper børn gennem nøglehullet

Guide

Sprog til inklusion

Sproget er en vigtig faktor for inklusion

Unges sprog

Wallah. Jeg forstår!

Unge med indvandrerbaggrund blander sproget, som de vil