Sprogudvikling og screening af børns sprog

Det er vigtigt, at pædagoger er opmærksomme på børns sproglige udvikling for at børnene kan udvikle en stærk individuel og social sproglig kompetence.

Om sprogudvikling og screening af børns sprog
Overvejelser vedr. det pædagogiske arbejde med børns sprogtilegnelse og problematikker vedr. sprogscreening som en pædagogisk opgave. Artiklen er skrevet af Daniela Cecchin, Pædagogisk udviklingskonsulent, BUPL.
Læs artiklen om børns sprogudvikling

Læs magasinet Logos om sprogtest

Artikler fra fagbladet Børn&Unge
Find artikler fra Børn&Unge om sprogtest og sprogvurdering

| Senest opdateret 03-12-2013 |