Specialpædagogik i skolen

Skolepeadagog_500

Pædagoger har en plads i skolen - også på specialområdet. 

Skolen lader de svageste i stikken
Mange elever mistrives i skolerne, og lærerne har ikke tid til at løse de specialpædagogiske opgaver. Pædagoger kan hjælpe elever til at trives og få mere ud af undervisningen, mener lektor Lotte Hedegaard-Sørensen. 
Læs om pædagogers rolle i skolen

Støttepædagoger er inklusionspædagoger
Skolerne på Frederiksberg har ansat inklusionspædagoger. De rådgiver først og fremmest skolens andre lærere og pædagoger, som har den direkte kontakt med børnene. 
Læs om inklusionspædagoger i skolen

Lange skoledage skader specialbørn
Skolereformen giver børn med vidtgående handicap en skoleuge på op til 35 timer og færre timer i klub. En af de ramte er Josefine Demandt Winther, der har født Downs Syndrom. 
Læs om folkeskolereformens konsekvenser for specialbørn

Specialbørn skal bevæge sig mere
Børn med diagnoser har lige så stor gavn af idræt og bevægelse. Men mange specialskoler har svært ved at få børnene til at bevæge sig 45 minutter om dagen. Samtidig går børn fra specialskoler i mindre omfang til idræt end andre. Det forsøger Dansk Handicap Idræts-Forbund at ændre.
Læs om specialskoler, der samarbejder med idrætsforeninger

| Senest opdateret 31-03-2017 |