Ældreområdet

Pædagoger arbejder ikke kun med børn. De er også ansat på plejehjem og i dagcentre, og her har pædagogerne et vigtigt udviklings- og omsorgsarbejde.

Tema_aeldrepaedagogik

Arbejdet med ældre borgere skal ikke kun være af pleje- og sundhedsfaglig karakter. De ældre har brug for støtte og rammer til sociale, fysiske og udviklende aktiviteter, der giver dem nye oplevelser og livsglæde. Det er en opgave pædagogerne løfter.

Pædagoger arbejder for et værdigt ældreliv
I denne udgivelse kan du læse om  ti områder, hvor pædagoger hver dag gør en forskel i ældre borgeres liv.
Her kan du læse og downloade publikationen

Pædagogers bidrag til et værdigt ældreliv
Denne pjece handler om, hvordan pædagogers faglige kompetencer og metoder kan bidrage til et værdigt ældreliv.
Her kan du læse og downloade udgivelsen

Pædagogik i ældreplejen
Ældrepædagogik handler bl.a. om at hjælpe de ældre med mening i hverdagen. Her kan det pædagogiske arbejde støtte op om en positiv udvikling.
Hent artiklen hos Forum for Ældrepædagogik

Pleje og omsorg i plejeboligen
En undersøgelse viser, at de ældre på plejehjem og i plejeboliger har brug for mere social kontakt og aktiviteter. Hver fjerde beboer mener, at disse behov ikke bliver mødt. Undersøgelsen viser, at omsorgsindsatsen i plejeboligen har en positiv indflydelse på beboernes livskvalitet.
Hent rapporten 'Omsorg og livskvalitet i plejeboligen' hos SFI

Sådan arbejder pædagoger med ældre
Mød pædagog Aase Kjeldgaard Larsen, der arbejder med ældre på et aktivitetscenter og bl.a. står for flere motionshold, et edb-hold og studiegruppen ’Husker du?’. 
Læs artiklen 'Ældre har også brug for udvikling' hos UCN

Bliv klogere på demens
Pleje og omsorg udgør indtil videre den vigtigste behandlingsindsats overfor mennesker med demens og deres pårørende. Læs mere om aktiviteter og omsorg for ældre med demens.
Besøg Nationalt Videnscenter for Demens

Demente på fantasifuld campingferie
Demente beboere på daghjemmet Solsikken nyder godt af campingferie 30 m fra hoveddøren. 
Læs om demente på ferie - hos Personaleweb.dk 

Samarbejde med pårørende
Håndbogen er et opslagsværk for dig, der arbejder med pårørende til ældre, hvor der kan opstå konflikter.
Hent pjecen 'Samarbejde med pårørende - Forebyggelse og håndtering af konflikter' hos Socialstyrelsen

National handlingsplan for demensindsatsen
Få overblik over den nationale handlingsplan på demensområdet, se ekspertens råd om tidlig støtte og rådgivning og hør to ældres historie om at få hjælp.
Hent publikation om demens og den nationale handlingsplan 


Tema om ældrepædagogik i Børn&Unge

Fremtiden vil bringe flere pædagoger til ældre og plejesektoren, hvor der i højere grad bliver fokus på pædagogiske kompetencer. Det vurderer flere centrale aktører på området. Særligt fremhæves demensområdet som fremtidig pædagogisk arbejdsplads.
Hent temaet om 'Ældrepædagogik' fra Børn&Unge nr. 15 2016 (pdf)

Både Ældre Sagen og en ældreforsker peger på, at pædagogernes flair for kreative løsninger og sociale fællesskaber vil være en fordel på plejehjemmene og aktivitetscentrene. I temaet kan du blandt andet læse om fire pædagogers erfaringer med at arbejde med ældre, hvorfor de synes det er fedt samt få nyttige facts på området. 
Hent temaet 'Ældrepædagogik' fra Børn&Unge nr. 16 2013 (pdf)  

| Senest opdateret 31-03-2017 |