Fakta og undersøgelser om pædagoger i skolen

Find tal, fakta og undersøgelser om pædagoger i folkeskolen.

Faktaark til tillidsrepræsentanter og ledere om folkeskolen:


Pressemeddelelse: Skolereform går ud over SFO’erne
Tre ud af fire pædagoger mener, at kvaliteten i landets fritidsinstitutioner er blevet dårligere efter skolereformen. Børns fritidsliv bliver klemt og glemt, siger BUPL. 

En ny undersøgelse blandt BUPL’s pædagoger og ledere viser, at implementeringen af skolereformen er sket på bekostning af fritidsinstitutionerne. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 4. maj til den 18. maj 2015 blandt 3.445 pædagoger og ledere. 

Hele 73 procent af pædagogerne vurderer, at kvaliteten i fritidsinstitutionerne er blevet ringere som følge af folkeskolereformen. Den dalende kvalitet har også stor betydning for, om børnene i det hele taget er tilmeldt en fritidsinstitution. 31 procent af lederne angiver, at andelen af 6-9 årige i deres institution er meget mindre eller mindre nu sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. På 10-14-års området er tallet 38 procent.  

Se hele undersøgelsen fra maj 2015


Undersøgelse: Pædagoger i skolen 2014
Det er lykkedes for pædagogerne at få en solid plads og flere timer i den reformerede skole. Men mange steder er arbejdsvilkårene uacceptable, viser ny BUPL-undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2014 blandt 1.605 skole- og fritidspædagoger og viser på den positive side, at pædagogerne fra start har fået en solid plads i skolen. 83 procent af pædagogerne svarer, at de har fået flere timer i børnenes undervisning som følge af folkeskolereformen, og gennemsnitligt deltager pædagogerne i undervisning i knap 20 timer ugentligt.

Effekten af en intensiveret pædagogindsats i skolen
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i indskolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser nye tal. Eleverne får også bedre karakterer i matematik af det.

Har et barn været sammen med en pædagog, der har været en aktiv del af skolens undervisning, er der større sandsynlighed for, at barnet senere i livet begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det viser rapporten 'Effekten af en intensiveret pædagogindsats i skolen' (2013).
Rapporten viser også, at eleverne klarer sig endnu bedre, hvis de også går i SFO.

Læs undersøgelsen om pædagogers betydning for børns skolegang (pdf) 


Undersøgelse: Det gode samarbejde
I projektet ’Det gode samarbejde’ undersøges hvordan lærere og pædagogers samarbejde i skolen bliver til som et resultat af mange faktorer.

Undersøgelsen er baseret på interview med pædagoger, lærer og ledelse og målet med undersøgelsen været at indfange de processer, der foregår omkring samarbejdet.

Læs om undersøgelsen og download den 


Pædagogfaglig ledelse i skolen - en undersøgelse blandt SFO-ledere
Undersøgelsen fra 2012 er et  forskningsprojekt, der skal ses som et led i BUPL’s professionsstrategi og en del af BUPL’s arbejde med anerkendelse af pædagogfaglig ledelse. Undersøgelsen har tre fokuspunkter:

  • Betydningen af den pædagogfaglige ledelse i folkeskolen.
  • Betydningen af pædagogfaglig ledelse i relation til resten af skolens ledelsesteam.
  • Hvilken pædagogfaglig ledelse pædagoger og andre medarbejdere i SFO'en forventer og ønsker.

Hent rapporten 'Pædagogfaglig ledelse i skolen' (pdf)SFO-ledelse - en undersøgelse
For at få viden ind i diskussionerne om SFO'er og ledelse af SFO'er har BUPL lavet en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om SFO-ledelse.

Publikationen giver et historisk rids, skitserer den nuværende situation og kommer rundt om emner som samarbejde, kultur og skolebestyrelse.

Hent undersøgelsenUndersøgelse: Udfordringer og behov for viden
Danmarks Evalueringsinstitut har i 2013 udgivet en kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen.

Undersøgelsen indkredser en række aktørers perspektiver på, hvilke væsentlige udfordringer folkeskolen står over for, og hvilken viden der skal til for at styrke skolens praksis: Hvad er aktører, der til daglig beskæftiger sig med folkeskoleområdet, optaget af? Hvilke udfordringer oplever de? Hvilken viden skal der til for at styrke skolen, og hvad skal der til for at viden bliver sat i spil?

Hent og læs mere om undersøgelsenTal og fakta om pædagoger i skolen - 2013
Ifølge Danmarks Statistik og UNI-C arbejder der cirka 17.000 pædagoger i de danske skoler. Find tal for bl.a. personale på SFO, fritidshjem og klub, personale i undervisningstiden og antal årsværk i undervisningstiden på skoler.

Hent statistik om pædagoger i skolen (pdf)Evaluering af forsøg med skolestart
Undervisningsmiljøet bliver bedre. Muligheden for med succes at inkludere børn bliver
større. Eleverne trives bedre og får bedre forudsætninger for at lære. Sådan lyder nogle af gevinsterne ved, at pædagoger og lærere samarbejder om undervisningen i indskolingen. Det konkluderer rapporten ’Evaluering af forsøg med skolestart’, som Rambøll i 2012 gennemførte for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Hent rapporten
| Senest opdateret 27-04-2016 |