Sådan får I styr på legepladsens sikkerhed

Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle inspektører går redskaberne efter. Læs her, hvordan I får styr på kvaliteten af sikkerheden på legepladsen.

Legeplads_500x310

Det kan I gøre for at øge sikkerheden

Her er fire af de vigtigste ting, som I selv bør holde øje med på legepladsen.

Bevægelige åbninger skal have et mindstemål på 12 mm, hvis børn skal undgå at klemme fingrene. Da mindstemålet ikke kan lade sig gøre for døre og vinduer, er det sikrest helt at undlade dem i legehuse. 

Faldhøjden på et legepladsredskab må ikke overstige 3 m. Underlagets støddæmpende effekt skal altid tilpasses højden på redskaberne. Hvis faldhøjden overstiger 1 m, bør underlaget have en støddæmpende effekt. De mest almindelige faldunderlag er:

  • Faldgrus, som er relativt billigt, men kræver, at I river gruset, når der opstår huller, især under gynger og rutsjebaner, samt at I med intervaller fylder op med ny grus.
  • Gummiunderlag, som holder længere uden at kræve samme vedligehold. Det er til gengæld dyrere at anskaffe.
  • Gummifliser, som er relativt dyre, men holder længere uden at kræve samme vedligehold som underlag. Fliserne kan ydermere skiftes ud en ad gangen.

Et almindeligt gyngesæde skal sidde mindst 35 cm over jorden, så børn ikke får gyngen i hovedet, hvis de falder af. For bildæksgynger og større ’fuglereder’, der hænger som etpunktsgynger, er højden 40 cm over jorden. 

Undgå rust i konstruktionerne. Rust opstår typisk på legepladser, der ikke bliver holdt ved lige. Tjek også regelmæssigt for råd i bærende stolper og på klatre- og gyngestativer, og tjek om legeredskaber står løst.


Her er de farligste fælder på legepladsen

Nogle forholdsregler er sværere selv at holde styr på, da de kræver særligt testudstyr. Alligevel er det godt at kende de farlige fælder på legepladsen. De er:

Snorefælder findes oftest i rutsjebaner og på legehustage, hvor snore fra huer eller jakker kan sidde fast, når børnene rutsjer ned. Snore sætter sig typisk fast i spalter og nedadgående spidse vinkler.

Arealet på faldeunderlaget under rutsjebaner, gynger og klatrestativer skal være så stort, at børnene ikke slår sig, selvom de falder langt. Her findes et særlig mindstekrav. Desuden er der særlige krav til, hvor stor stødabsorptionen bør være i underlaget.

Hovedklemfælder kan være livsfarlige, og der er særlige krav til, hvor store huller som minimum skal være, for at børns hoveder ikke kan sidde fast. Hvis et barn fx kravler baglæns ud mellem to brædder i klatretårnet, kan kroppen måske komme igennem, men hvis hovedet sætter sig fast, og fødderne ikke kan nå jorden, kan barnet blive kvalt.

Huller og lignende, hvor en fod kan sidde fast, og tunneller, hvor kroppen kan sidde fast eller komme i klemme.


Tre vigtige eftersyn, I selv kan udføre

Hold selv øje med sikkerheden, og gør det efter denne enkle metode:

Redskaber nedbrydes og udsættes indimellem for hærværk. Faldunderlag bliver hårde og slidte. Her er et forslag til en fast rutine for at gennemgå jeres legeplads. Hyppigheden afhænger af, hvor stort det daglige slid er.

1. Rutinemæssig visuel inspektion
Tag gerne en daglig inspektion. Hvis legepladsen bruges af andre uden for jeres åbningstid, er det særligt nødvendigt med en daglig tur, hvor I især kigger efter knuste glas, afføring fra katte, kanyler, blottede fundamenter og skarpe kanter. 

2. Driftsinspektion
Derudover er et grundigere ugentligt tjek en god idé. I bør derudover gennemgå legepladsen til bunds en gang om måneden, hvor I efterser alle samlinger, bolte, beslag, sjækler, lejer og skruer og efterspænder dem, der er løse. Beskadigede dele repareres eller skiftes ud. Det samme gælder slidte reb, wirer, kovser og sjækler. Bevægelige dele skal eventuelt smøres. Søm og andre spidse dele, der stikker frem, fjernes.

3. Årlig hovedinspektion
Her bliver legepladsen tjekket gennemgribende af en certificeret legepladsinspektør, som med sit udstyr blandt andet tester for halsklem-, hovedklem- og snorefælder. Inspektionsrapporten bør selvsagt ikke indeholde alvorligere anmærkninger, men ellers er den et godt dokument til håndværkerne, så de hurtigt kan udbedre skaderne. 


Læs mere om legepladssikkerhed

Se Sikkerhedsstyrelsens legepladshjemmeside

| Senest opdateret 29-06-2015 |