Fødevarer - sikkerhed og allergi

Når køkkenet i en institution tilbereder eller serverer mad for børnene, er det at regne for en fødevarevirksomhed, som skal overholde en række regler om indretning, køkkenhygiejne m.v. lige som andre mindre fødevarevirksomheder.

Hygiejnereglerne skal følges
Børneinstitutioner som fx vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skolefritidsordninger og klubtilbud, der ofte laver mad til børnene, skal følge reglerne for hygiejne og indretning, som er beskrevet i Fødevarestyrelsens 'Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner'.
Læs vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Lederen har ansvaret
Lederen af børneinstitutionen har ansvaret for fødevaresikkerheden af den mad, som institutionen tilbereder eller serverer for børnene - og derfor også for at indretning og drift af køkkenet lever op til reglerne.

Kontakt fødevareregionen
I skal altid kontakte den lokale fødevareregion, hvis der skal etableres en madordning i institutionen.
Hvis I har spørgsmål om emnet, kan I også kontakte fødevareregionen.
Find din lokale fødevareregion

De endelige anbefalinger er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og findes i publikationen: Det fælles frokostmåltid – anbefalinger og inspiration til sund mad til børn og daginstitutionen, som er tilgængelig på altomkost.dk.

Fødevareallergi
Forældrene er på baggrund af anbefalinger fra barnets læge naturligvis de bedste til, at kunne fortælle og støtte, hvis personalet er i tvivl om Astma og Allergi.
Læs om fødevareallergi hos Astma-Allergi Danmark  

| Senest opdateret 22-03-2017 |