Litteratur om fritidspædagogik

En gennemgang af litteratur inden for fritidspædagogikken

I Danmark harFRI TID der gennem et helt århundrede været en stadig større institutionalisering af børns frie tid.

Klubber, fritidshjem og senere skolefritidsordninger har været de konkrete institutioner, og fritidspædagogik har været den brede betegnelse for det, der foregik i de enkelte institutioner.

Publikationen indeholder en gennemgang af litteraturen inden for fritidspædagogik de seneste 20 år.

Hent teksten her

| Senest opdateret 26-11-2013 |