Pædagogprofessionen

En stærk pædagogprofession forebygger social marginalisering og fremmer børns kreativitet.

Fælles værdigrundlag

BUPL's pædagogiske profil

Se BUPL's visioner for pædagogfaget

Sæt mål

BUPL's 10 mål for professionen

Fokus på pædagogisk faglighed og viden om det pædagogiske arbejde

Statistik

Tal om pædagoger

Hvordan fordeler pædagoger sig på køn, alder og geografi?

Fordyb dig - i pædagogprofessionen

Se publikationer om etik i pædagogisk arbejde

SØG I B&U

Find artikler i Børn&Unges artikeldatabase