Overgange i børns liv

Overgangen fra børnehave til skole og mellem skole og SFO rummer både udfordringer for børnene og for de voksne. Succesfulde overgange kræver åbenhed og dialog på tværs af institutionssystemer, kulturer og professioner.

Redskab til overgange

Farvel til dagtilbud - goddag til skole

Hent inspirationsmateriale, skemaer og vejledning hos kl.dk

På vej i skole

Børnehaven flytter ind på skolen

63 børnehavebørn og pædagoger er flyttet ind på en skole i Århus

Redskaber til dialog

Få en fælles forståelse

Pædagoger og lærere skal lære mere om hinandens arbejde