Pædagoger og lærere skal arbejde sammen om bedre overgange

06/04/2013

Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.

Af Steffen Hagemann

Et dialogredskab skal gøre det nemmere for pædagoger og lærere at arbejde sammen om at give børnene en god skolestart.

Dialogredskabet ’Fælles om en god skolestart’, der er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut, skal hjælpe pædagoger i SFO og børnehave til at få afklaret deres værdier sammen med lærere og børnehaveklasselærere.

Trods mange års arbejde med brobygning mellem daginstitution og skole er der stadig mange børn, der ikke får en god start på deres skolegang.

Pia Vinther Dyrby, evalueringskonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut og projektleder på dialogredskabet, fortæller, at forskningen peger på, at mange børnehavepædagoger og børnehaveklasselærere ikke har så meget kendskab til, hvad der sker i henholdsvis børnehaveklassen og børnehaven.

»Så der er brug for at få en fælles forståelse af skolestarten, at lærere og pædagoger får talt sammen,« siger hun.

Der er også brug for en overlevering af viden, blandt andet så man i børnehaveklassen ved, hvilke børn, der har gået i børnehave sammen.

»Hvordan sætter man dem sammen i makkerpar, hvem kender hinanden, og hvem kender ikke hinanden? Det har betydning for, hvordan man overhovedet får startet op,« siger Pia Vinther Dyrby.

Find det fælles afsæt
Med dialogredskabet kan pædagoger og lærere sætte sig sammen og finde ud af, hvordan de gør overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og SFO/fritidshjem så god som mulig.

I tværfaglige grupper skal de forskellige faggrupper finde ud af, hvad deres fælles afsæt er, og hvilke værdier, der præger det.

Her skal man med dialogkort diskutere udsagn som: ’Børn skal møde en skoleparat børnehave’, ’Børns deltagelse i det sociale fællesskab skal være i fokus’ og ’Børn har brug for at lege og udforske selv’.

Når værdierne er belyst, skal man finde ud af, hvordan samarbejdet skal udmøntes. Her skal man tage stilling til udsagn som: ’Børn skal have en idé om det at gå i SFO/på fritidshjem og i skole, før de starter’, ’Vi skal kende til hinandens tilgange og metoder’ og ’Vi skal have et fælles billede af børnenes samlede overgangsforløb’.

Sådan får du fat i dialogredskabet
Dialogredskabet koster 195 kroner, hvis man bestiller det i en færdigtrykt udgave. Det kan også hentes gratis på eva.dk.
| Senest opdateret 26-02-2016 |