Børns leg

Legen er en betydningsfuld aktivitet i børns liv. I en tid med stort fokus på planlagt læring er der gode grunde til at skærpe fokus på legens selvstændige værdi.

Forskning i leg

Legens sprog læres gennem drama

Ved at lave drama med børn kan de lære børn at lege.

Intelligenser

Er du legeintelligent?

Leg er intelligensen over alle intelligenser

Farlig leg

Leg bliver farlig af forbud

Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen.