Pædagogiske læreplaner

Bliv klogere på læring med særligt fokus på de pædagogiske læreplaner.

Der er sket meget siden august 2004, hvor loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev vedtaget. Daginstitutionerne har arbejdet med dem på mange forskellige måder.

I 2008 forelå der en national evaluering af hvordan det er gået med arbejdet, og hvilken udvikling og hvilke udfordringer, der tegner sig fremover på området i relation til børns læring, udvikling og dannelse.

Der er mange oplagte muligheder men også nogle risici forbundet med de pædagogiske læreplaner i relation til pædagogprofessionen. Derfor er der gode grunde til fortsat at se på pædagogiske læreplaner med konstruktive kritiske øjne.

Om pædagogiske læreplaner
Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling 
  2. Sociale kompetencer 
  3. Sproglig udvikling 
  4. Krop og bevægelse 
  5. Naturen og naturfænomener 
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov.
Læs mere om de 6 temaer

Mere viden om læreplaner:

Pædagogiske læreplaner - Ved du hvorfor? (BUPL, FOA, KL 2008)
BUPL, FOA og KL har i et samarbejde udarbejdet en folder, som i ultra kort form fortæller om de seks temaer i pædagogiske læreplaner. Temaerne inkluderer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.
Se folderen

Evaluering af pædagogiske lærerplaner (2009)
EVA har i 2009 gennemført en evaluering af kommunernes håndtering af evalueringer af de pædagogiske lærerplaner i dagtilbud -
Læs om evalueringen og se rapporten "Evalueringer af pædagogiske læreplaner i kommunalt perspektiv – mellem pædagogisk, administrativ og politisk praksis"

Læreplanernes vej fra lov til virkelighed (Jakob Albrecht i Asterisk 2008)
Indførelsen af læreplaner er et interessant casestudie i mødet mellem lovgivere og praksis. Ifølge redaktøren af ny antologi forventede politikerne, at læreplaner kunne indføres topdown. Sådan kom det ikke til at gå.
Læs artiklen

Læs om antologien 'Når loven møder børns institutioner' af Jesper Olesen, Learning Lab Denmark, DPU.

Guide om pædagogiske læreplaner
Det daværende Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender udgav i 2004 en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud.

Guide om pædagogiske læreplaner (Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2004)

BUPL Mener
BUPL er som udgangspunkt positiv i forhold til at sætte fokus på læring i daginstitutioner og for lovinitiativet om pædagogiske læreplaner. Men det kommer an på hvilke betingelser institutioner, pædagoger og børn gives for, at pædagogiske læreplaner kan omsættes til meningsfuld institutionsliv og praksis.
Læs BUPL's høringssvar til bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner - 2004 (pdf-fil)
Lovstof
Lovkravene til de pædagogiske læreplaner er beskrevet i Dagtilbudsloven.
Læs mere om loven
| Senest opdateret 04-12-2013 |