Inspirationsguide og børnebøger om køn og ligestilling i børnehaver

DPU lavede i 2007 observationsstudier i tre børnehaver. På baggrund af undersøgelsen er der blevet udarbejdet en inspirationsguide og en baggrundsrapport.

Inspirationsguide til pædagoger
Inspirationsguiden er udformet til pædagoger for at få skabt debat blandt pædagoger og børn om kønsroller. Formålet med projektet er at:

  • Børn skal have lige muligheder for at vælge, hvad og med hvem de vil lege. De handler ikke om, at piger og drenge skal være ens, men om at give dem muligheder for at udvikle deres kompetencer uafhængigt af hvilket køn de har.
  • Voksne skal lade eventuelle fastlåste forventninger til piger og drenges lege, roller og kompetencer træde i baggrunden og møder børnene, hvor de er og samtidig præsenterer dem for en bred palet at vælge fra.
  • Give pædagoger og andre, der arbejder med børn inspiration til at integrere køn og ligestilling i deres daglige arbejde – fx som del af de pædagogiske læreplaner.

    Projektet er blevet fulgt af en gruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. BUPL.

Læs inspirationsguiden (pdf)

Læs baggrundsrapporten (pdf)

Børnebøger om køn
Som en del af projektet blev der også skrevet to børnebøger med fokus på børn og voksnes forventninger til piger og drenge, som kan bruges af pædagoger til at sætte en dialog i gang med børnene. Bogen er skrevet af Louise Windfeldt med tegninger af Katrine Klante.

den dag rikke var frederikden dag frederik var frida

| Senest opdateret 10-02-2016 |