Pædagogisk arbejde med inklusion

Inklusion af børn med særlige behov i almindelige dagtilbud har for alvor taget fart de senere år. Nu skulle børnene være en del af almentilbuddet. Det stiller nye krav til det pædagogiske arbejde med inklusion.

Børn med særlige behov

Glæden kom tilbage

En vellykket inklusionsindsats gjorde Lau til en helt ny dreng

Udsatte boligområder

Integration i Vollsmose

Læs tre pædagogers erfaringer med integration

Inklusion i dagtilbud

Inkluderende fællesskaber

Rådet for Børns Læring har udgivet en publikation om inklusion i dagtilbud