Diagnosetænknings betydning i det pædagogiske arbejde

Forskningsprojekt vender vi blikket mod den pædagogiske praksis og ser på om eller hvordan man overhovedet anvender diagnoserne i den pædagogiske praksis og herunder hvilken betydning det får for børnene.

En af Maja Røn Larsens væsentligste pointer er, at det interessante bliver, hvordan almenpædagogikken er i stand til at favne disse børn også.
 

Når det diagnostiske blik gør blind
Interview med Maja Røn Larsen - artikel i Børn & Unge forskning.
 

Diagnoser og pædagogisk arbejde
Artikel af Maja Røn Larsen handler om de institutionelle processer med at identificere og arbejde med børnehavebørn, som enten er diagnosticeret, eller hvor man overvejer muligheden af at få stillet en diagnose.

Hovedpointen med artiklen er at diskutere, hvad diagnosen og overvejelserne omkring diagnosen konkret gør ved den pædagogiske praksis.

| Senest opdateret 25-11-2015 |