Forebyggelse af seksuelle overgreb

Fysisk og psykisk overgreb kan være en del af et barns institutionsliv. Pædagoger kan møde det i forskellige former og udtryk i daginstitutioner - både som noget der foregår i relationer mellem voksne og børn og i børnenes relationer til hinanden.

Når mistanken opstår
Pjecen drejer sig om, hvordan man skal handle, hvis man får mistanke om et overgreb i en daginstitution.

Hvilke regler og retningslinjer findes der for underretning og tavshedspligt? Hvilke procedurer skal følges, hvis et barn viser tegn på mistrivsel - eller hvis en ansat mistænkes for at have overskredet grænser, der ikke må overskrides?

Pjecen henvender sig til institutioner, de ansatte og de kommunale forvaltninger.
Hent pjecen 'Når mistanken opstår'

Den gennemsigtige praksis
Som ansatte på det pædagogiske arbejdsområde har vi et særligt ansvar. Det er helt grundlæggende, at overgreb ikke må finde sted. Og den bedste forebyggelse af overgreb mod børn er en klar pædagogisk målsætning, en synlig ledelse og et arbejdsklima, hvor det er naturligt til stadighed at diskutere sin egen og hinandens praksis i relation til målene.
Hent 'Den gennemsigtige praksis'

Ansæt den rigtige
Pjecen henvender sig primært til daginstitutionsledere og bestyrelser, men kan også være til nytte for tillidsrepræsentanter, det øvrige personale i daginstitutionerne og de ansatte i kommunale forvaltninger, der beskæftiger sig med ansættelse og personaleudvikling. Pjecen er først og fremmest tænkt som et redskab til at udvikle kvaliteten i daginstitutionen - til gavn for børn og medarbejdere.
Hent 'Ansæt den rigtige'

| Senest opdateret 25-01-2017 |