Fællesskab og forebyggelse i pædagogisk arbejde

Pædagoger i Brøndby har sat fokus på den forebyggende og støttende indsats over for børn med særlige behov.

Projektet tager udgangspunkt i, at arbejdet med rummelighed og inklusion i daginstitutionerne får den største effekt gennem et udvidet samarbejde med børnenes forældre, ligesom støtten til børnene i høj grad kan ske ved at give forældrene særlig støtte.

Publikation med flere eksempler
Her kan du hente og læse pjecen 'Rettidig omsorg', som giver en række eksempler på, hvilke særlige indsatser pædagogerne kan byde ind med i forebyggelsesarbejdet.

| Senest opdateret 04-12-2013 |