Forældresamarbejde i daginstitutioner

Pædagoger har en lang tradition for at have et tæt og respektfuldt samarbejde med forældrene om en god hverdag for børn i daginstitutioner. Den daglige kontakt, forældremøder og introduktionsmateriale udgør grundstammen i forældresamarbejdet.

Børn&Unge tema

Den gode dialog baner vejen

I fritidshjemmet Den Flyvende Kuffert får forældrene ikke lige meget opmærksomhed.

Børn&Unge tema

Mød fremtidens forældre

Fremtidens forældre stiller store krav til deres barns institution

Guide

Få styr på kropssproget

Få ord og krop til at stemme overens - og få et godt forældresamarbejde

SØG I B&U

Find artikler i Børn&Unges artikeldatabase