Guide: Styrk forældresamarbejdet i skolen

Få viden om, hvorfor et godt forældresamarbejde er gavnligt i skolen og bliv guidet til, hvordan pædagoger og lærere kan være med til at styrke det. 

Fem gode grunde til at opbygge forældrerelationer

 • Kendskab til hinanden øger sandsynligheden for forståelse, tillid og accept.

 • Kendskab til hinanden afhjælper misforståelser, usikkerhed og frustrationer.

 • Problemer tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden.

 • Sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn.

 • Samarbejde forebygger konflikter, drillerier og mobning.

Fire fiduser til pædagoger og lærere

 • Afsæt tid på forældremøder til dialog mellem forældrene.

 • Brug aktivitetsgrupper til at starte snakken mellem forældrene og samtidig strukturere samarbejdet.

 • Fortæl om betydningen af at være med i et fællesskab og udtryk, hvilken rolle alle spiller.

 • Gør forældrene opmærksomme på, at de kan hente inspiration på forældrefiduser.dk.


Tre konkrete bud på, hvordan I kan sætte dagsordenen for samarbejdet

 • Dan aktivitetsgrupper på forældremøderne i børnehaveklassen
  I børnehaveklassen kan læreren og pædagogen sætte tid af på forældremøderne til at danne 'aktivitetsgrupper': Én forælder pr. elev trækker et kort, som placerer vedkommende i en gruppe, der starter planlægningen af en fællesskabende aktivitet allerede på forældremødet.

 • Få forældrene til at arrangere aktiviteter for hele klassen
  Det kan også gøres i en løsere form, hvor forældre opfordres til på egen hånd at kigge på materialet på forældrefiduser.dk. med henblik på at identificere aktiviteter, som appellerer til lige netop deres interesser.

 • Igangsæt en forældrefidus-stafet
  Opdel forældrene i grupper. Grupperne vælger en forældrefidus, som de så står for at arrangere inden for et givent tidsrum. En sådan fidusstafet kan medvirke til at sikre, at der både bliver afviklet fællesskabende arrangementer med en passende frekvens og variation samtidig med, at der tages afsæt i forældregruppernes egne ønsker.

På hjemmesiden forældrefiduser.dk ligger en lang række færdigstrikkede opskrifter på konkrete arrangementer, der passer til hver af de tre kategorier ovenfor, og som er lige til at gå til. De kan også downloades.

| Senest opdateret 09-09-2014 |