Forældresamarbejde - for ledere

Forældresamarbejdet er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. 

Forældre stiller i stigende grad krav til de pædagogiske institutioner - og deltager som aktive medspillere i langt højere grad end tidligere. I takt med denne udvikling stilles der også større krav til lederen som brobygger mellem forældrenes, institutionens og medarbejdernes interesser.

Når kravene kommer på tværs af hinanden er det vigtigt, at lederen er den professionelle, faglige ekspert, der på den ene side fastholder institutionens samfundsmæssige opgaver og på den anden side imødekommer forældrenes spørgsmål og bekymringer.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst.

Dagtilbud skal bl.a. fremme børns læring, udvikling af kompetencer og bidrage til at udvikle børns selvstændighed. Der ligger en stor ledelsesopgave i at formidle det faglige indhold på en måde som også engagerer forældrene.

Læs om relationer til forældre og forældrebestyrelser i BUPL's ledelseskompas
 

 

| Senest opdateret 26-11-2013 |