Forældrebestyrelser i daginstitutioner

Efter dagtilbudsloven skal forældre med børn i en kommunal institution have adgang til at oprette en forældrebestyrelse.

Det gælder også for selvejende daginstitutioner, med mindre bestyrelsen for institutionen i forvejen består af et flertal af valgte forældre.

Det er hensigten med reglerne at lægge op til lokale løsninger, der sikrer forældrene en reel indflydelse på deres børns daginstitution.

Rammerne for forældrebestyrelser
Medlemmerne af forældrebestyrelsens rolle er at repræsentere brugerne, og arbejde for det, der er bedst for den samlede institution. At rollerne er tydeliggjort for ethvert forældrebestyrelsesmedlem fra starten af, kan forebygge mange konflikter.

Selvom forældrebestyrelsen skal sikre forældrene reel indflydelse på institutionen, betyder det ikke, at forældrebestyrelsen skal tilrettelægge det daglige arbejde eller overtage rollen som arbejdsgiver.

Det er lederen, der leder og fordeler arbejdet i samarbejde med medarbejderne, og kommunen er arbejdsgiver, medmindre der er tale om en selvejende institution.

Lovgivning om forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser

Forældreindflydelse i dagtilbud og SFO

Forældrebestyrelser i klubber

  • Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven
| Senest opdateret 25-11-2015 |