Rapport om vurderinger af børn i daginstitutioner

Danske daginstitutioner arbejder systematisk med at vurdere børns trivsel, læring og udvikling. Særligt børnenes sproglige udvikling er genstand for systematisk vurdering. Det viser undersøgelsen ’Pædagogers vurderinger af børn i daginstitutioner’.  

95 % af daginstitutionslederne svarer i en ny undersøgelse, som EVA har gennemført for BUPL, at man i deres institution arbejder systematisk med at vurdere børnene på et eller flere områder.

Vurderingerne foretages typisk ved hjælp af metoder eller redskaber, som er udviklet af forskningscentre, institutter eller af den pågældende kommune, men over halvdelen af institutionerne bruger også redskaber som de selv har udviklet.   

Særligt børns sproglige udvikling vurderes 
Det er især børnenes sproglige udvikling, som er genstand for vurdering. Her svarer 86 % af lederne at de i deres institution sprogvurderer alle børn, når de når en bestemt alder. Og det på trods af at loven i 2010 blev ændret, så kommunerne nu kun skal sprogvurdere 3-årige børn der går i dagtilbud, hvis deres sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold giver grund til at tro at barnet har brug for sprogstimulering. 

Når lederne skal pege på hvilke områder af det pædagogiske arbejde som de anvendte redskaber understøtter, så peger flest på det pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling. 

Mange forskellige vurderingsredskaber i brug 
Daginstitutionerne bruger forskellige redskaber i deres arbejde med at vurdere børnenes udvikling. Hovedparten af institutionerne har inden for de sidste to år brugt mellem 3 og 5 forskellige redskaber eller metoder, som er udviklet af forskningscentre, institutter eller af kommunen.

Kun ganske få redskaber bruges af mere end halvdelen af institutionerne, hvilket peger i retning af at institutionerne plukker i de tilgængelige redskaber og bruger dem, som de finder mest relevante i den lokale sammenhæng. 

Institutionernes selvudviklede redskaber understøtter bredt 
Over halvdelen af institutionerne anvender redskaber, som de selv har udviklet. Disse redskaber anlægger ofte et bredt perspektiv på en vurdering af børnene, som f.eks. dækker alle temaerne i den pædagogiske læreplan.

Den udbredte brug af selvudviklede redskaber skal ses i sammenhæng med, at redskaberne i høj grad understøtter det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, personlige udvikling og sociale kompetencer. Det svarer over  65% af lederne, der anvender selvudviklede redskaber.   

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt daginstitutionsledere, som er organiseret i BUPL og er ansat ved daginstitutioner i Danmark. Rapporten udkom i 2014.

Hent rapporten ’Pædagogers vurderinger af børn i daginstitutioner' (pdf)

| Senest opdateret 23-04-2014 |