Tema fra Børn&Unge: Etik - hvor er den rigtige vej?

Læs om fire pædagogers etiske dilemmaer i deres arbejde med børn og unge, og diskuter dem på din arbejdsplads. Måske kender du selv til et eller flere af dilemmaerne?

Forsidebillede-til-tema_500

Rockerstærk versus relationen
Læs om pædagog og leder Dorthe Hvirvelkærs erfaringer med, hvordan opsøgende pædagoger ser unge gøre livet svært for sig selv og lægger øre til hemmeligheder, som de er nødt til at sige videre for at beskytte de unge.

Sandheden versus (for)dommen
Læs om Vibeke Gravgaard Nielsens dilemma fra hverdagen som pædagog. Hun fortæller, hvordan skilte forældre fortæller vigtige ting om deres børn til pædagogerne, men ikke til deres tidligere ægtefælle. Andre forældre skal have at vide, at de ikke yder den nødvendige omsorg for deres barn. 

Mistanken versus hensyn
Pædagog Carsten Holst fortæller om, hvordan nogle børn mistrives, uden at pædagogerne kan sætte ord på, om der er konkrete problemer i hjemmet. Andre børn får helt bevidst mindre opmærksomhed, end pædagogerne gerne ville give dem. Det er bare to af udfordringerne i hverdagen som pædagog.

Magt versus frihed
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.


Læs hele temaet om etiske dilemmaer for pædagoger: 'Hvor er den rigtige vej?'
| Senest opdateret 04-04-2016 |