Pædagogik i børnehaven

Børnehaven har sammen med forældre og de øvrige dagtilbud en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i. Få inspiration til det pædagogiske arbejde i børnehaven.

Dagtilbudsudspil

Regeringens udspil til en dagtilbudsreform

En styrket pædagogisk læreplan og fokus på børn i udsatte positioner

Trivsel i børnehaven

Børnedrillerier ender i gråd

Drillerier blandt børn er et problem i børnehaver, viser undersøgelse

Overgange

Dialogredskab til en god skolestart

Lærere og pædagoger samarbejder om gode overgange.