Regeringsudspil om dagtilbud

Regeringen lægger vægt på det gode børneliv i dagtilbud, styrket indsats for børn i udsatte positioner og fleksibilitet for familierne i sit udspil til en dagtilbudsreform.

Regeringens dagtilbudsudspil
Børneminister Mai Mercados har 27. april 2017 fremlagt regeringens udspil til en dagtilbudsreform, som nu skal behandles politisk blandt Folketingets øvrige partier.
Se det samlede dagtilbudsudspil (pdf)

Få et overblik  over udspillet i artiklen:
Regeringen vil løfte dagtilbud med sociale normeringer og ny pædagogisk læreplan

Sociale normeringer
I udspillet lægger regeringen op til at vil afsætte 83 millioner kroner til sociale normeringer fra 2019 og fremefter, og pengene skal gå til uddannet personale i de 100 institutioner i Danmark, der har flest udsatte børn

Læs mere om udspil til sociale normeringer i artiklen:
Udsatte børn skal have et løft med sociale normeringer

Baggrunden for en styrket pædagogisk læreplan
En gruppe af eksperter og praktikere - den såkaldte mastergruppe - har foreslået et pædagogisk grundlag for et fælles fundament for børns læring og udvikling i dagtilbud. Her er børnenes perspektiver og ret til leg centralt.  

Gruppen er også kommet med forslag til reviderede læreplanstemaer, brede læringsmål og forslag til, hvordan man kan sikre gode læringsmiljøer i dagtilbuddene.
Se 'Master for en styrket pædagogisk læreplan' (pdf)

Pædagogen Kristine har været med til at lave den nye læreplan
»Vi er vant til at arbejde med pædagogiske læreplaner som ramme. Men jeg håber, at den enkelte pædagog vil kunne se, at der er en større sammenhæng. Hele børnesynet, dannelse og leg er beskrevet på en anden måde end i de nuværende læreplaner, « siger dagtilbudsleder Kristine Schroll, som har deltaget i mastergruppens arbejde. 
Læs om Kristines arbejde i mastergruppen

Temabeskrivelser for de pædagogiske læreplaner
Der ligger også temabeskrivelser for de seks temaer, som de pædagogiske læreplaner skal indeholde efter revisionen (hvis altså politikerne følger eksperternes forslag)

Find interviews med seks pædagoger, der har været med til at udforme temabeskrivelserne for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner i artiklen: 
Sådan er udspillet til en ny pædagogisk læreplan

| Senest opdateret 26-04-2017 |