Forskning: Daginstitutionens betydning for børns udvikling

En rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - fra oktober 2014 viser, at normeringer og personalets uddannelse er helt centrale parametre for børns trivsel og udvikling.

Daginst_betydn_200x283Tid til børnene og uddannet personale resulterer således i positive effekter på både kort og lang sigt for børnene. På kort sigt mindskes børnenes stress, og på lang sigt kan effekten spores signifikant i den sproglige, sociale og kognitive udvikling. Helt konkret får børnene en bedre uddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet.

Resultaterne er særligt fremtrædende for de udsatte børn. Og det åbner også for store socialpolitiske perspektiver. Øget kvalitet i daginstitutionerne kommer således ikke kun een generation til gode, men alle efterfølgende. Med SFI's ord: 

På langt sigt kan deltagelse i en højkvalitetsbørnehave mindske kriminalitet, forbedre barnets uddannelsesniveau og forbedre senere job- og indtjeningsmuligheder. Endelig er det ikke kun en enkelt generation, som får glæde af denne investering, men også de fremtidige generationer på grund af den medfølgende positive sociale arv fra den ene generation til den næste.
| Senest opdateret 01-10-2014 |