BUPL's og pædagogfagets historie

Læs om BUPL's historie fra 6.000 medlemmer i 1973 til 61.000 i dag.

Læs også om pædagogprofessionens historie

70'erne

70erneBUPL er et forbund med historiske rødder, der blev plantet den 1. januar 1973.

Her blev de tre landsdækkende foreninger: Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af fritidspædagoger, slået sammen til ét forbund.

Medlemmerne i de tre foreninger tog sig af henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og fritidshjemsbørn. De tre foreninger så hurtigt fordelene ved at slå sig sammen til en større enhed.

Sammenslutningen skete ikke alene på baggrund af fagpolitiske interesser, men også fordi uddannelserne til de tre områder blev slået sammen. Den nye sammensmeltning var dog ikke uden komplikationer, for pædagoger var ikke bare pædagoger. Dengang i 1973 var der stor forskel på, om du var fritidspædagog, børnehavepædagog eller vuggestuepædagog, specielt hvad angik din faglige og politiske overbevisning.

Efter sammensmeltningen i 1973 var der ca. 6.000 medlemmer, kun en brøkdel af medlemstallet i dag. BUPL består i dag af 61.000 medlemmer.

80'erne

Et vigtigt vendepunkt i BUPL´s historie sker i 1980 på forbundets kongres.

Her beslutter forbundets medlemmer, at de lokale fagforeninger skal have status af selvstændige fagforeninger samlet under en hat - ét forbund.

Det betyder, at BUPL kommer tættere på pædagogerne og pædagogernes arbejdsplads. De lokale fagforeninger får ligeledes mulighed for at forhandle de enkelte medlemmers sager.

I dag er der 12 lokale fagforeninger fordelt i landet.

90En stor ændring i BUPL´s historie skete den 9. juni 1991, hvor BUPL og LDK (Landsforeningen Danske Klubfolk) slår sig sammen.

Fusionen betød nye love og retningslinjer, som forbundet i dag arbejder ud fra.

Forbundet ændrer navn til: 

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
- forbundet for pædagoger og klubfolk

| Senest opdateret 21-11-2013 |