BUPL's pensionistsektion

BUPL's pensionistsektion er for dig, der er efterlønner, pensionist eller førtidspensionist. 

Pensionist_kvinder_470

Pensionistsektionens vigtigste formål er at samle pensionistmedlemmer.
Sektionen står for aktiviteter, der sikrer medlemmerne en tilknytning til pædagogfaget - også efter overgangen til efterløn, førtidspension eller alderspension. 

Som medlem af BUPL's Pensionistsektion får du:

 • Et stort udvalg af aktiviteter over hele landet - ofte med frokost og middag betalt
 • Tilskud til højskoleophold
 • Delvis dækning af rejseomkostninger til udvalgte arrangementer
 • Frit valg af hvilken lokal klub, du vil være med i
 • Mulighed for at stille op til bestyrelsen - lokalt og centralt
 • Fagbladet Børn&Unge med posten - hvis du beder om det
 • Mulighed for rabatter via Forbrugsforeningen
 • Muligheder for billige forsikringer hos LB

Særligt for førtidspensionister 
En gang om året holdes et to-dages arrangement, hvor du kan møde førtidspensionerede pædagoger i alle aldre.

Som førtidspensionister tilbydes du også at deltage i et netværk, hvor I kan udveksle erfaringer. Netværket er uden deltagelse af BUPL's bestyrelse. 

Bliv medlem 
For at blive medlem i pensionistsektionen, skal du være gået på efterløn eller pension. Du skal også have været medlem af BUPL i dit aktive arbejdsliv.

 • Medlemskabet koster årligt, hvad der svarer til én måneds kontingent  for fuldtidsbeskæftigede: 504 kr. 
 • Opkrævningen af kontingentet for pensionister falder i to rater à 252 kr. 
 • Efterlønnere betaler kontingentet i 12 rater à 42 kr, som tillægges a-kassekontingentet.
 • Som udgangspunkt indberetter BUPL dit kontingent til SKAT. Derefter er det op til SKAT at vurdere, hvorvidt fradraget kan anvendes.

Bliv medlem ved at kontakte sekretær Lone Thelke, tlf.  35 46 52 46.


Bestyrelse
Pensionistsektionen har en bestyrelse på fem medlemmer, to suppleanter og en ansvarlig kontaktperson udpeget af hovedbestyrelsen.
Bestyrelsen vælges på et årligt medlemsmøde i september.

Arrangementer
Der gennemføres fem arrangementer i løbet af året og et landsmøde af flere dages varighed i juni. Sidst i januar får du om årets arrangementer i et program med posten.
Se Pensionistsektionens årsprogram for 2017
Se alle arrangementer for pensionister (også lokale)

Din lokale pensionistklub 
De fleste af BUPL's lokale fagforeninger har deres egen pensionistklub, der arrangerer udflugter, rejser m.m. 
Find din lokale fagforening

Undersøgelse blandt pensionistsektionens medlemmer
I foråret 2016 svarede ca. 1.100 pensionist-medlemmer på en spørgeskemaundersøgelse om deres tilfredshed med BUPL's tilbud.
Se medlemsundersøgelse fra 2016

Vedtægter
Hent Pensionistsektionens vedtægter

Kontakt pensionistsektionen

Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsens medlemmer eller sekretær Lone Thelke på tlf. 3546 5246.

Mød Pensionistsektionens bestyrelse

 
| Senest opdateret 10-01-2017 |