Sygdom

Er du sygemeldt, er det vigtigt, at du overholder din arbejdsplads' retningslinjer for sygemelding.

Kender du dem ikke, så kig i arbejdspladsens personalepolitik eller spørg din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Det vigtigste er, at du afleverer din sygemelding til tiden.