Husk i forbindelse med sygdom

Overhold retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads
Kender du dem ikke, så kig i arbejdspladsens personalepolitik eller spørg din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Meddel din arbejdsgiver, at du er syg hurtigst muligt
Hvis der ikke er andre gældende retningslinjer for sygemelding på din arbejdsplads, skal du melde dig syg senest to timer efter, du skulle være mødt på arbejde.

Din arbejdsgiver har desuden krav på en skriftlig sygemelding senest på 2. fraværsdag.

Din arbejdsgiver har ret til at kræve dokumentation for din sygdom
Din arbejdsgiver kan kræve, at du beder din læge om en form for erklæring. Det er som regel i form af en friattest, varighedserlæring eller en mulighedserklæring.

Du har pligt til at deltage i en sygefraværssamtale, hvis helbredet tillader det
Hvis din tilstand forhindrer, at du møder op på arbejdspladsen, kan samtalen også føres telefonisk. 

Sygefraværssamtalen skal tilbydes senest 4 uger efter din første fraværsdag. Formålet med samtalen er at få dig tilbage til arbejdet, blandt andet ved at udarbejde en handleplan for det fremadrettede forløb.

Du har desuden ret til at medbringe en bisidder, for eksempel din tillidsrepræsentant, en kollega eller en god ven. 

Du skal overholde frister fra jobcentret
Overholder du ikke fristerne, kan du miste retten til sygedagpenge.

Du skal ikke oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler
Du afgør selv, hvor meget din arbejdsplads skal have at vide. 

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du melde dig syg på din 1. sygedag i jobcentret
Hvis du anmelder sygefraværet senere end 1. sygedag, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.
Log ind på Min side på www.jobnet.dk eller ring til dit jobcenter.

Hvis du er længerevarende syg
Bør du også kontakte PBU i forhold til din pension og forsikring.

Yderlige information om sygemelding
Hent pjecen: Sygemeldt - og hvad så?

| Senest opdateret 17-05-2017 |