Sygedagpenge

Sygedagpengeloven omfatter hele den erhvervsaktive del af befolkningen. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt på grund af uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller tilskadekomst.

Det er kommunen, der vurderer om du har ret til sygedagpenge.

Du kan læse mere om reglerne for sygedagpenge på borger.dk, hvor der også er henvisning til lovgrundlaget.

Mere om sygedagpenge


Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har du mulighed for at klage.

Har kommunen på et tidspunkt stoppet dine sygedagpenge, før der forelå en afgørelse herom, så kan du søge om at få din sag genoptaget.

Nedsat kontingent for dig, der er sygemeldt gennem længere tid

Er du på sygedagpenge, kan du få 50% rabat på dit kontingent til BUPL.

Læs mere om nedsat kontingent

 
| Senest opdateret 16-12-2016 |