Jeg er sygemeldt – må jeg holde ferie?

I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din fagforening for råd og vejledning - også når du er deltidssygemeldt. 

I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.
| Senest opdateret 25-01-2017 |