Seniorpolitik

De kommunale arbejdsgivere fokuserer på at fastholde ældre ansatte på arbejdsmarkedet.

Fastholdelse af ældre medarbejdere
De kommunale arbejdsgivere og Forhandlingsfællesskabet er enige om at alle ansatte over 60 år, der ønsker at gå på pension, bør tilbydes en nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension. Der er nemlig behov for at fastholde bl.a. ældre pædagoger på de kommunale arbejdspladser.

Det er vigtigt, at rammeaftalen indgår som et element i den kommunale personalepolitik, så aftalens anvendelse på de enkelte arbejdspladser drøftes. Drøftelse af, hvordan seniorpolitiske ordninger skal se ud i kommunen, bør finde sted i hovedsamarbejdsudvalget, det øverste organ for medarbejderindflydelse. Vilkårene for de konkrete ordninger skal aftales mellem BUPL’s lokale fagforening og kommunalbestyrelsen.

Rammeaftalen om seniorpolitik giver mulighed for at indgå aftale om: 

  • seniorstillinger 
  • generationsskifteordninger (for ledere)
  • fratrædelsesordninger

Rammeaftale om seniorpolitik
Læs Rammeaftalen om seniorpolitik

Bilag 1 og 2 (pr. 1. oktober 2017) til rammeaftalen om seniorpolitik - KL
Tabel over værdien af pensionsforbedringer i forbindelse med seniorpolitiske ordninger (pr. 1. oktober 2017), samt tabel over udgift til aftaler om ikke at foretage førtidsfradrag (pr. 1. oktober 2017)

Vejledning om Rammeaftale om seniorpolitik
Vejledningen beskriver rammeaftalens tre typer af seniorordninger mv. og indeholder parternes fælles fortolkningsbidrag til aftalen.
Læs Vejledning om Rammeaftale om seniorpolitik

Rapport: Sådan bruges seniorpolitikken i praksis
Få inspiration - læs rapporten med en række interviews i 4 udvalgte kommuner.

| Senest opdateret 15-09-2017 |