Forskellige seniorordninger

Vilkår for de konkrete seniorordninger - seniorstillinger, generationsskifteordninger og fratrædelsesordninger - aftales mellem kommunen og den lokale fagforening.

De forskellige muligheder for seniorordninger fremgår af rammeaftalen om seniorpolitik. Rammeaftalen gælder de kommunale og selvejende institutioner. Private institutioner er ikke omfattet af rammeaftalen. Mulighederne er:

  • seniorstillinger
  • generationsskifteordninger (for ledere)
  • fratrædelsesordninger

Læs rammeaftalen om seniorpolitik (pdf)

Seniorstillinger:
Rammeaftalen anbefaler, at ansatte, på 60 år eller derover, der vil gå på efterløn eller pension, i stedet  tilbydes nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension. Tilbuddet skal ses som et led i bestræbelserne på at fastholde ældre medarbejdere.

Seniorsstillinger kan oprettes allerede når den ansatte er 52 år. En seniorstilling kan enten være eksisterende eller nye stillinger, der oprettes til formålet.

En seniorstilling kan udover nedsættelse af arbejdstiden også indeholde ændrede arbejdsopgaver eller arbejdsfunktioner, eventuelt i en kombination med en arbejdstidsnedsættelse. Seniorstillingern kan ligeledes anvendes i kombination med fratrædelsesordninger.

Fastholdelseselementerne i en seniorstilling kan bestå af:

  • udligningstillæg
  • bevarelse af pensionsrettigheder/pensionsforbedringer
  • fastholdelsesbonus

Generationsskifteordninger
Ledere kan fastholdes ved at der etableres en generationsskifteordning i en eksisterende stilling, og elementerne kan være

  • løntillæg
  • fastjoldelsesbonus
  • pensionsforbedring

Generationsskifteordninger kan etableres for ledere, der er fyldt 54 år.

Fratrædelsesgodtgørelse
Det kan i forbindelse med en seniors fratræden aftales, at der ydes en godtgørelse på indtil 6 måneders løn. Der er hverken knyttet alders- eller anciennitetskrav til dette.

Seniorsamtale
Ældre medarbejdere skal tilbydes en seniorsamtale i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Det drøftes i MED-systemet i den enkelte kommune, fra hvilket tidspunkt en seniorsamtale skal tilbydes og hvilket indhold en seniorsamtale kan have.

| Senest opdateret 10-08-2016 |