Senioraftaler for reglementsansatte

I rammeaftalen om seniorpolitik er der særlige regler for tjenestemænd og herunder også reglementsansatte. Alle reglementsansatte er over 52 år og opfylder derfor de aldersmæssige betingelser for at indgå senioraftaler.

Rammeaftalen om seniorpolitik er ikke forpligtende for kommunerne i den forstand, at de skal indgå senioraftaler, men den er forpligtende for kommunerne til kun at indgå senioraftaler inden for aftalens rammer, hvis der etableres en seniorordning. Hvis der indgås en senioraftale, må der ikke ske en forringelse af den ansattes pensionsvilkår.

Det betyder, at den enkelte kommunale arbejdsgiver skal være villig til at indbetale en eventuel pensionsdifference ved en retræte/seniorstilling til P-76/Finansministeriet. Det gøres i praksis ved, at der indbetales det overenskomstmæssige pensionsbidrag eller 15 pct. af forskellen mellem hidtidig løn og nuværende løn som et pensionsbidrag, som skal dække det, det koster at bevare den hidtidige pensionsret i retræte/seniorstillingen.

Fratrædelses- og generationsskifteaftaler i henhold til rammeaftale om seniorpolitik kan også indgås for reglementsansatte. Her skal der særligt gøres opmærksom på muligheden for tilkøb af pensionsår og reduktion eller bortfald af procentfradraget, hvis den reglementsansatte ophører efter det 60. år. 

Læs Rammeaftalen om seniorpolitik

| Senest opdateret 10-08-2016 |