Vejledning i brug af sociale medier

Dette er en vejledning til jer som institution om brugen af sociale medier i relation til jeres arbejde. Vejledningen gælder for brugen af sociale medier generelt, men da de fleste af jer primært bruger Facebook i arbejdet, er Facebook brugt som gennemgående eksempel.

Tanken med denne guide er at give jer viden om regler, krav og løsninger på nogle af de problematikker, der kan opstå, når man navigerer på de sociale medier. Vi håber, at guiden vil give jer redskaber og inspiration til i fællesskab at tage stilling til behovet for en politik for institution og medarbejdere.

Læs vejledning i brug af sociale medier

Se også Børn&Unges guide til, hvordan du færdes trygt på facebook 

| Senest opdateret 26-06-2017 |