Pligt

At være ansat som pædagog indebærer en mængde pligter, som tavshedspligt, underretningspligt, tilsynspligt, notatpligt.


Tavshedspligten er en forpligtelse man har i sit arbejde over for børn og forældre. Og det er en beskyttelse af personlige oplysninger om den ansatte.

Ifølge servicelovens § 153 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation.

Tilsynspligten over for institutionens børn indebærer, at institutionen må holde øje med, at børnene ikke udsætter hinanden for skaderisiko, og at de ikke udsætter andre børn for skade.

Ifølge offentlighedslovens § 6 har en offentlig myndighed pligt til at notere, notatpligt, de oplysninger, den modtager, såfremt disse oplysninger skal bruges i forbindelse med en sags afgørelse.

Når der i en daginstitution sker skader på personer eller ting, er det vigtigt at kunne afklare, om der på den ene eller den anden måde er et retligt erstatningsansvar for den skete skade
| Senest opdateret 01-11-2016 |